Bejelentkezés ::
Email cím:
Jelszó:

[ regisztráció ]


Partnereink ::


Ez az oldal azért született meg, hogy fórumot nyújtson a mésszel kapcsolatos tevékenységek, kutatások és vélemények megosztására.

A tapasztalat azt mutatja, hogy lokális törekvések az ország minden szegletében előfordulnak a meglepően „sokarcú” mész tulajdonságainak kiaknázására, de talán a reklám és hírdömping közepette ezek a jelenségek sajnos nem kapnak elég publicitást.

Sokan tisztában vannak vele, hogy a mész fertőtlenítő hatású, de kevesen tudják, hogy porrá oltott mészhidrát formájában az aszfalt öregedését gátolhatja meg.

Nem ismerjük például azt az érdekes spanyol szokást, hogy ha egy fiú megszületik egy családban, akkor házilag oltanak le számára meszet, mert 20 év múlva, mire a gyermek felnő éppen a legjobb kondícióban lévő oltott mészből építheti meg saját otthonát.

Biztosak vagyunk benne, hogy sokakat érdekel a téma, nemcsak azokat, akik gyártják vagy kereskednek vele, hanem azokat is, akik gyártási folyamataikhoz alap vagy segédanyagként használják fel, vagy éppen magánemberként használják otthon a ház körül.

Ha ön ismer hasonló érdekes történeteket, népszokást vagy akár mende-mondát a mésszel, mészfelhasználással kapcsolatban, írja meg bátran a hozzászólásokban. A történeteket havonta értékeljük, és a legérdekesebbet 1 palack kiváló villányi borral jutalmazzuk.

Organikus ??p?t??anyagok
2013. 05. 07. 13:19
Mit is nevez??nk organikus ??p?t??anyagnak? Err??l tal??n sokat lehetne vitatkozni, de sz??momra az organikus nem kiz??r??lag a szerves anyagb??l ??p??ltet jelenti, hanem mindazon anyagok gy??jt??nev??t is, amelyek nem ?szenvednek el? semmif??le vegyi ??talak?t??si folyamatot, mik??zben k??sz??lnek ??p?t??anyagg?? v??lni ?? teh??t ennek a bolyg??nak ?gy vagy ??gy szerves r??szei. Ide sorolhat?? teh??t a fa, a szalma, a kender, a v??lyog, az agyag, a k?? de mindezek ?kever??ke? ha p??ld??ul f??ldh??zakr??l besz??l??nk.
Sokszor esik sz?? manaps??g a k??rnyezetv??delemr??l ??s ennek kapcs??n, vagy a p??nzt??rc??nk miatt az energiatakar??koss??gr??l. Sokf??le megold??s l??tezik, hogy energiafelhaszn??l??sunk cs??kkenthet?? legyen. M??gis mintha az organikus ??p?t??anyagok mell??zve lenn??nek, vagy csup??n divatb??l eml??keznek meg r??luk: h??t igen, l??tezik ilyen is. Ennek t??bb oka van, ezek egy r??sze t??rsadalmi, m??sik r??sze gazdas??gi.
Cimkék: term??szetes, T??z??pek
Besz??mol?? egy konferenci??r??l - M??sz szerepe az ??t- ??s vas??t??p?t??sben
2012. 11. 29. 12:03
November 7-??n konferenci??t szervezt??nk Budapesten annak kapcs??n, hogy egy hossz??, nagyon sok munk??val teli folyamat v??g??re ??rt??nk: ?t??gyi m??szaki el???r??s k??sz??lt meszes talajstabiliz??ci??ra. Az el???r??st elk??sz?t?? bizotts??g tagjai a k??vetkez??k voltak: Dr. G??sp??r L??szl??, Dr. Kosztka Mikl??s, Kub??nyi Zolt??n, Roszik G??bor, Dr. Szendefy J??nos, T??rczy L??szl??. Sajnos a miniszteri al???r??s m??g v??rat mag??ra 15 m??sik ??t??gyi m??szaki el???r??ssal jogi proced??rav??ltoz??sok miatt, de ez a t??ny semmit nem von le az aktualit??s??b??l.
Cimkék: ?talap k??sz?t??s, talajstabiliz??ci??
A 3. Nemzetk??zi kender??p?t??si konferenci??n j??rtam Sv??jcban
2012. 11. 08. 15:33
A kor??bbi cikkeimben m??r besz??moltam arr??l, hogy a kender??p?t??sben hogyan ??s merre halad a vil??g. Legal??bbis arr??l a r??sz??r??l, amir??l ??n tudok.
Id??n okt??ber 16-17-??n megint ny?lt alkalmam tapasztalatokat gy??jteni err??l a t??m??r??l, s??t el??ad??k??nt besz??molni arr??l, hogy Magyarorsz??gon is elindultak azok a folyamatok, amelyek lehet??v?? teszik a term??szetes ??s hagyom??nyos ??p?t??anyagok sz??les k??r?? terjed??s??t, gondolok itt a szalma??p?t??si ??s v??lyog??p?t??si szabv??nyunk megjelen??s??re. Mindk??t ??p?t??si forma j??l ??tv??zhet?? a kender??p?t??si elj??r??sokkal ??s nagy szerepe van benne a m??sznek.
Cimkék: M??szolt??k, term??szetes ??p?tkez??s
Mi??rt fontos a Kalcium a n??v??nyeknek?
2012. 08. 09. 15:06
Sokszor eml?tett??k m??r, hogy a m??sz ak??r kalcium-karbon??t, ak??r kalcium-hidroxid, ak??r kalcium oxid fotm??ban milyen jelent??s szereppel b?r a mez??gazdas??gban. Az azonban kev??ss?? ismert, hogy pontosan mi??rt is fontos a termesztett n??v??nyeink sz??m??ra.
A kalcium az ??letfolyamatok szab??lyoz??ja, egyes anyagok alkot??ja. A sejtfalk??pz??d??sben is jelent??s szerepe van, ez??rt t??bb n??v??nyn??l, f??leg gy??m??lcs ??s z??lds??gf??l??kn??l min??s??get is meghat??roz?? elem. A term??s h??j ??s h??sszerkezet??nek min??s??ge ugyanis alapvet??en befoly??solja a sz??ll?that??s??got, pult??ll??s??got ??s a t??rolhat??s??got.
Cimkék: Agr??r szektor, agr??r
Kender??p?t??s D??l- Afrikai m??dra
2012. 06. 04. 13:02
Mint arr??l m??r kor??bban besz??moltam, 2009-ben volt szerencs??m az I Nemzetk??zi kender??p?t??si szimp??ziumon r??szt venni ?rorsz??gban. Egy hazai konferencia kapcs??n ut??nan??ztem, hogy az akkori el??ad??k az??ta merre ??s mennyire haladtak az akkor elkezdett dolgaikban. Be kell vallanom nemcsak meglepett de le is ny??g??z??tt, amit a D??l-Afrikai Tony Budden nev?? el??ad?? er??fesz?t??seir??l ??s eredm??nyeir??l megtudtam, r??szben a sajt??b??l r??szben pedig t??le. Tony ??s t??rsa Duncan Parker (www. hemporium.com) kenderb??l k??sz??lt ruh??zati ??s kozmetikai cikkek forgalmaz??s??val kezdte kisv??llalkoz??s??t. A kenderr??l t??bbet tanulva azonban felismert??k annak sokoldal??s??g??t ??s l??tj??k benne a gy??gy?rt D??l Afrik??t s??jt?? t??bb t??rsadalmi probl??m??ra is, mint a nagysz??m?? hajl??ktalans??g (KB 5 milli?? f??) ??s a nagyon magas munkan??lk??lis??gi r??ta. Az alacsony foglalkoztat??snak egyenes k??vetkezm??nye a b??n??z??s elterjedts??ge. Ma D??l-Afrika sz??m?t a vil??g harmadik legvesz??lyesebb orsz??g??nak.
Cimkék: term??szetes, M??szolt??k
Mi??rt meszelj??k feh??rre a tet??t?
2012. 05. 02. 16:05
A Carmeuse csoport t??r??k c??ge a Kimta?? n??h??ny ??vvel ezel??tt olyan dolgot kezdett propag??lni, amely a g??r??g ??s a t??r??k hagyom??nyos ??p?t??szetben nem ismeretlen, m??gis a mai k??rnyezetben ??l?? ember hajlamos r??csod??lkozni.
Ez nem m??s, mint a tet??k meszes lemos??sa els??sorban a ny??ri h??napokra k??sz??lve.
Cimkék: M??szolt??k, m??sz
M??sz szerepe a n??v??nytermeszt??sben
2012. 01. 24. 15:09
Kor??bban m??r volt sz?? a talaj pH jav?t??s??nak ??s kalciumtartalm??nak kapcs??n a m??sz mez??gazdas??gi alkalmaz??s??r??l. Ehhez kapcsol??d??an tal??lkoztam n??h??ny ??j adattal, amit ez??ton szeretn??k megosztani az oldal olvas??ival.
Cimkék: talajmeszez??s, Agr??r szektor
M??szhidr??t az aszfaltban - magyar kutat??sok
2012. 01. 12. 12:27
A 2011 szeptember??ben megrendezett Fiatal M??rn??k??k f??rum??n igencsak figyelemrem??lt?? el??ad??s hangzott el a m??szhidr??t haszn??lat??r??l az aszfaltban. Az el??ad??st Luk??cs Andr??s tartotta a BME ??p?t??m??rn??ki infrastrukt??ra szak hallgat??ja tartotta a saj??t kutat??sair??l. A t??ma nem m??s, mint a m??szhidr??t alkalmaz??s??nak hat??sa az aszfalt kop??r??tegek mechanikai tulajdons??gaira. Az al??bbiakban ennek az el??ad??snak a tartalm??t foglalom ??ssze a HAPA Az aszfalt c?m?? foly??irat??nak ebb??l k??sz??lt cikke nyom??n.(XVI. ??vfolyam 2011/2. sz??m)
Cimkék: aszfalt, Aszfaltk??sz?t??s
A m??szinjekt??l??s folyamata
2011. 11. 28. 15:37
Kor??bbi cikk??nkben m??r olvashattak a m??szinjekt??l??s, mint m??dszer kialakul??s??nak okair??l, ??s r??viden a m??dszer l??nyeg??r??l. Ezt szeretn??m most kieg??sz?teni a cikksorozat k??vetkez?? r??sz??vel, amelyben mag??r??l a folyamatr??l lesz r??szletesebben sz??.
Cimkék: ?talap k??sz?t??s, m??sz
M??gis vannak csod??k?- szalma??p?t??s magyar m??dra
2011. 10. 24. 17:36
M??lt h??ten nagyon ??rdekes helyen j??rtam: egy fav??zas szalm??b??l ??p??l?? h??z ??p?t??si ter??let??n. Akinek ez m??g ??nmag??ban nem lenne el??g k??l??nleges, el??rulom, hogy a h??z kupola form??j??. Ilyesmi nemhogy Magyarorsz??gon, de Eur??p??ban sem nagyon fordul el??. A h??z leend?? tulajdonosa ??s lak??ja nemcsak az eg??szs??ges k??rnyezetet, az alacsony k??lts??gvet??st, de az ??jrahasznos?t??si szempontokat is figyelembe vette, amikor erre az ??p?tkez??sre adta a fej??t.
Cimkék: term??szetes, T??z??pek, M??szolt??k
M??szhi??ny a term??talajokban
2011. 08. 12. 13:20
Ennek a cikknek az alapj??t a 2006-os Kerti Kalend??rium z??lds??gtermeszt??ssel kapcsolatos rovata k??pezi Dr. Terbe Istv??n toll??b??l.
A m??sz a n??v??nyi t??pl??lkoz??s szempontj??b??l az egyik legfontosabb t??pelem, m??s n??v??nyi t??panyagokhoz viszony?tva nagys??grenddel nagyobb mennyis??ggel fordul el?? a n??v??nyben, ??s a talajban is.
Cimkék: talajmeszez??s, M??szolt??k
??p?t??ipari helyzetk??p 2011 j??lius??ban
2011. 07. 26. 16:59
A Magyar ??p?t??stechnika 2011/6 sz??ma nyom??n. A 2011 ??vi orsz??gos ??p?t??ipari termel??s 1700-1760 milli??rd Ft k??z??tt prognosztiz??ljuk, ami a 2006-os (az ??gazat utols?? j?? ??v??hez) viszony?tva ??sszehasonl?that?? ??ron 40%-os cs??kken??st jelent.
2011 m??jus??ban az ??p?t??ipari termel??s volumene mind kiigaz?tatlan adatok szerint, mind munkanapt??nyez??vel kiigaz?tva 4,4 sz??zal??kkal cs??kkent az egy ??vvel kor??bbihoz k??pest.
Szezon??lisan kiigaz?tva a termel??s a m??rciusi ??s ??prilisi jelent??s cs??kken??s ut??n m??jusban az el??z?? havin??l 6,4 sz??zal??kkal magasabb volt.
Az ??v els?? ??t h??napj??ban a termel??s 8,3 sz??zal??kkal volt kisebb, mint a 2010. azonos id??szaki.
Cimkék: ??p?t??ipar, Nagykeresked??k, Betongy??rt??k, Vakolatgy??rt??k, M??szolt??k
??p?tkez??s term??szetes ??p?t??anyagokkal 6 ?? avagy a szalma??p?t??s Magyarorsz??gon
2011. 06. 14. 15:04
A term??szetes ??p?t??anyagokkal val?? ??p?tkez??sr??l sz??l?? cikksorozatomat egy olyan ??rdekess??ggel szeretn??m z??rni, amely rem??lhet??leg nagy j??v?? el?? n??z: ez a szalma??p?t??s.
Ha ma Magyarorsz??gon term??szetes ??p?t??anyagokr??l besz??l??nk, els??k??nt a fah??zak vagy a v??lyogh??zak jutnak az ember esz??be. A fah??zak sz??ma folyamatosan emelkedik, hiszen a k??nny??szerkezetes h??zak t??bbs??ge fav??zas, de a v??lyogh??zak sz??ma nem, vagy alig emelkedik. Ez ut??bbib??l viszont jelent??s mennyis??g van haz??nkban: kb 700.000 db. J?? h?r??t azonban er??teljesen megt??p??zt??k a tavalyi ??s azel??tti ??rvizek, mert jelent??s nedvess??gnek kit??ve hamar elvesz?ti szil??rds??g??t. Ak??r fav??zas ak??r v??lyog??p?t??sr??l besz??l??nk, nagyon j?? kieg??sz?t??je lehet a szalmab??la, mint szigetel?? vagy mint ??p?t??anyag.
Cimkék: M??szolt??k, term??szetes
M??szinjekt??l??s
2011. 05. 13. 15:52
Ahogyan a vil??gon mindenhol Magyarorsz??gon is sok olyan alapoz??si probl??m??val tal??lkozhatunk, amely az ??p?tm??nyek (legyen az magas vagy m??ly??p?t??s) szerkezeti tulajdons??gait vesz??lyezteti. Erre ny??jthat megold??st az ut??lagos m??szinjekt??l??s.
Ezzel kapcsolatban egy 4-5 r??szb??l ??ll?? cikksorozatot szeretn??k ind?tani hiszen Magyarorsz??gon kev??ss?? ismert a t??ma, az ut??bbi id??ben Dr. Szendefy J??nos kezdett el vele m??lyebben foglalkozni.
Cimkék: ?talap k??sz?t??s, mind
??p?tkez??s term??szetes ??p?t??anyagokkal 5
2011. 04. 15. 16:51
Folytatom a kender??p?t??ssel kapcsolatos cikksorozatomat. Ez??ttal a m??dszer tengerent??li alkalmaz??s??r??l lesz sz??. Kanad??ban egy indi??n sz??rmaz??s?? fiatal csal??dapa, Jayeson Hendyrsan v??gta a fejsz??j??t ebbe az ??tt??r?? feladatba saj??t csal??di h??z??nak ??p?t??se ??s b??v?t??sa kapcs??n.Sz??rmaz??s??n??l fogva szereti a term??szetet ??s a igyekszik term??szek??zeli anyagokat haszn??lni.
Cimkék: term??szetes, T??z??pek, M??szolt??k
Hullad??k??get??s kontra MBH (Mechanikai- Biol??giai Hullad??kkezel??)
2011. 04. 01. 09:41
Kivonat a Z??ld Ipar Magazin 2011, m??rciusi sz??m??b??l. Szerz??: N??meth I. Gergely
A fejlett hullad??kkezel??si infrastrukt??r??val rendelkez?? orsz??gokban a telep??l??si szil??rd hullad??k vegyesen gy??jt??tt r??sz??nek kezel??se ter??let??n egyre ??lesebb a verseny a hullad??kt??zel??s?? er??m??vek ??s a mechanikai-biol??giai el??kezel??st alkalmaz?? l??tes?tm??nyek k??z??tt a hullad??k??rt, amit legjobban a n??met hullad??kpiaci ??rak alakul??s??n kereszt??l lehet nyomon k??vetni.

Kev??s orsz??g rendelkezik olyan fejlett hullad??kkezel?? infrastrukt??r??val, mint N??metorsz??g, amely ?? egyebek mellett ?? a telep??l??si szil??rd hullad??k kezel??se ter??n p??ld??t mutat arra, mely megold??sok ??s technol??gi??k milyen k??rnyezetv??delmi eredm??nnyel ??s hat??konys??ggal alkalmazhat??k a gyakorlatban. K??l??n??sen ??rdekes ez a telep??l??si szil??rd hullad??k vegyesen gy??jt??tt r??sz??n??l. Ennek a frakci??nak a nagy r??sze Magyarorsz??gon ma m??g hullad??klerak??ba ker??l.
Cimkék: f??stg??ztiszt?t??s
A m??szk??liszt, mint adal??kszer cs??kkenti a beton megszil??rdul??si ??s k??t??si idej??t
2011. 03. 22. 14:13
A beton kezdeti ??s v??gs?? k??t??si ideje nem m??s, mint a megszil??rdul??s illetve a v??gleges szil??rds??g el??r??s??hez sz??ks??ges id??.
A k??t??si id?? ??rt??kel??s??re a Vicat-t?? pr??b??t szokt??k haszn??lni, amely egy mechanikai jelleg?? vizsg??lat ??s nagy m??rt??kben f??gg a beton konzisztenci??j??t??l, amely term??szetesen a betonban l??v?? v?z-sz??razanyag ar??nyt??l f??gg. ?lland?? v?z/cement t??nyez?? mellett is v??ltakozhat a konzisztencia a cement ??s a t??lt??anyag ar??ny??nak v??ltakoz??s??val.
Cimkék: Betongy??rt??k, beton
N?? az ??rdekl??d??s a biomasszaf??t??s ir??nt
2011. 03. 10. 11:04
Kivonat Kalocsai Zolt??n azonos c?m?? cikk??b??l a Z??ld Ipar Magazin 2011 janu??ri sz??m??ban jelent meg. A cikk teljes terjedelm??ben ott olvashat??.

N?? az ??rdekl??d??s a biomassza t??vf??t??si c??l?? hasznos?t??s??ra, de a kedvez?? tapasztalatok ellen??re az anyagi forr??sok sz??k??ss??ge egyel??re g??tat szab a megold??s gyorsabb elterjed??s??nek. A hazai adotts??gok alapj??n a szakemberek szerint a j??v??ben faalap?? biomassza helyett ink??bb a mez??gazdas??gi hullad??kot kellene hasznos?tani.
Cimkék: f??stg??z, F??stg??ztiszt?t??s
??p?tkez??s term??szetes anyagokkal 4
2011. 02. 15. 15:42
Ebben a cikkben folytatom a term??szetes ??p?t??si m??dokr??l sz??l?? sorozatomat. Most a kelt??k f??ldj??re kalandozunk ezen a t??ren.
Az ??p?t??si anyagok k??z?? ?rorsz??gban a kendert els??k??nt Steve Allin vonta be igaz??n.
Els?? alkalommal saj??t h??z??nak fel??j?t??s??n??l haszn??lta bels?? vakol??anyagk??nt, majd a h??zb??v?t??s??t is ezzel az anyaggal oldotta meg. Az??ta is kender??p?t??s egyik legnevesebb ?r k??pvisel??je. Rengeteg fel??j?t??si ??s ??p?t??si projectben vett m??r r??szt ??s megjelent n??h??ny k??nyve is a t??m??ban. Sok helyre h?vt??k ??s h?vj??k el??adni vil??gszerte, mert ennek a v??zna alacsony embernek az elk??telezetts??ge ??s a lelkesed??se a term??szetes ??p?t??anyagok ir??nt olyan ??t??t?? erej??, hogy sokakat mag??val ragad.
Cimkék: Nagykeresked??k, term??szetes
A m??szhidr??t cs??kkenti az aszfalt repedezetts??g??t
2011. 01. 31. 10:57
Cikk ford?t??sa a ?M??szhidr??t az aszfaltkever??kben? c?m?? tudom??nyos foly??iratb??l, melyet a Carmeuse Group adott ki.
A repedezett aszfalt- fel??let a mikroreped??sek kialakul??s??val kezd??dik.
Id??vel azonban ezeket a mikro-reped??seket siker??lt megakad??lyozni az apr?? hidr??t szemcs??k seg?ts??g??vel.
A m??szhidr??t az ??tlagos t??lt??anyagokt??l elt??r??en cs??kkenti a repedezetts??get, mivel reakci??ba l??p a bitumen pol??ros molekul??ival. Ez n??veli a m??szhidr??t-szemcs??k hat??konys??g??t, mivel hatalmas szerves molekulal??ncok veszik ??ket k??r??l. K??vetkez??sk??ppen, az olyan burkolati hib??k kialakul??sa, mint a mikro-reped??sek, megel??zhet??ek az aszfaltkever??khez m??szhidr??t adagol??s??val.
Cimkék: Aszfaltk??sz?t??s, aszfalt
M??szipari term??kek felhaszn??l??sa a term??talaj karbantart??s??ban
2011. 01. 17. 13:57
Kivonat T??th Brigitta ??s Dr. L??vai L??szl?? ??ltal kidolgozott ?M??szipari mell??kterm??kek felhaszn??l??s??nak lehet??s??gei a n??v??nyt??pl??l??sban ??s a talaj pH karbantart??s??ban? c?m?? kutat??si ??sszefoglal??j??b??l.

Magyarorsz??g mez??gazdas??ga jelent??s ??talakul??son esett ??t az elm??lt n??h??ny ??vtized alatt. A kor??bbi nagy??zemi gazd??lkod??st egy m??s t?pus??, kev??sb?? koncentr??lt, kev??sb?? fel??gyelt, ??s kev??sb?? szervezett gazd??lkod??si forma v??ltotta fel.
A gazd??lkod??s szerkezet??nek ??talak?t??sa sz??mos, t??bbnyire kedvez??tlen, k??vetkezm??nnyel j??rt. Magyarorsz??g elvesztette tradicion??lis piacait, ??s a termel??s volumene is jelent??sen cs??kkent. Az ??llat??llom??ny jelent??s cs??kken??se miatt a szervestr??gy??z??s is jelent??sen visszaszorult, ??s m??rs??kl??dtek, helyenk??nt megsz??ntek a term??talajok min??s??g??nek meg??rz??s??t c??lz?? inveszt?ci??k.
Cimkék: mez??gazdas??g, Agr??r szektor
A bioer??m??vek szerepe a magyar gazdas??gban
2011. 01. 10. 13:59
Kivonat a gazdas??gi t??k??rk??p magazin 2010 augusztus szeptemberi sz??m??b??l Lontay Zolt??n azonos c?m?? cikk??b??l. A teljes cikk ott olvashat??.

T?z-tizenk??tezer ??j munkahely, 1 milli??rd m3/??v g??zimport megtakar?t??s, 200 milli??rd Ft/??v termel??si ??rt??k ?? ez a gazdas??gi hat??sa annak a bioer??m??vi programnak, melynek a seg?ts??g??vel Magyarorsz??g eleget tehet az Eur??pai Uni?? meg??jul??energia-termel??sre vonatkoz?? 2009/28. sz??m?? direkt?v??j??nak. A k??zvetlen gazdas??gi hat??s mellett a program seg?ts??g??vel megtakar?thatunk 3 milli?? tonna/??v sz??n-dioxidot, ??s hozz??j??rulhatunk az exportk??pes magyar tud??s kifelj??d??s??hez. Az egyes projecteknek helyet ad?? telep??l??seken a nagy hozz??adott ??rt??k?? termel??ssel, korszer?? technika bevezet??s??vel ??s az alternat?v f??ldhaszn??lat lehet??s??g??nek demonstr??l??s??val igazi t??rs??gfejleszt??s val??sulhat meg.
Cimkék: F??stg??ztiszt?t??s
Er??m??i pernye, mint ??rt??kes nyersanyag II
2010. 12. 17. 13:51
Kivonat a hullad??ksors 2010 novemberi sz??m??nak azonos c?m?? cikk??b??l, Dr. Mucsi G??bor toll??b??l. A teljes cikk ott olvashat??.
Az er??m??i pernyek??szletek hasznos?t??s??val Magyarorsz??g k??zel teljes cementimportja gazdas??gosan ??s versenyk??pesen kiv??lthat?? lenne ?? ez der??lt ki annak a t??bb hazai szakmai ??s kutat??int??zetnek a k??z??s projektj??b??l, amelynek f?? c??lja egy kis k??lts??g??, pernyealap??, min??s??ggarant??lt, k??l??n??sen az ??t??p?t??s c??ljait szolg??l?? ??n??ll?? k??t??anyag kifejleszt??se volt.
Cimkék: Kutat??k, pernye
A m??szhidr??t cs??kkenti a nyomv??ly??sod??st ??s n??veli a burkolat merevs??g??t
2010. 12. 03. 15:19
(Carmeuse Group R&D tudom??nyos foly??irat egyik cikk??nek ford?t??sa)

A nyomv??ly??sod??s az aszfalt maradand?? alakv??ltoz??sai k??z?? tartozik, amely a t??lzott rugalmass??g k??vetkezm??nye. A nyomv??ly??sod??st a bizonytalan min??s??g?? aszfaltkever??k, a nagy forgalmi terhel??s, ??s a nedvess??g-besziv??rg??s okozza. Az olyan vizsg??latok, mint a terhel??ses nyomv??ly??sod??si tesztek bizony?tott??k a hidr??t pozit?v hat??s??t az aszfalt min??s??g??re.
Cimkék: aszfalt, Aszfaltk??sz?t??s
??p?tkez??s term??szetes ??p?t??anyagokkal 3
2010. 10. 27. 15:49
Ahogyan a sorozat kor??bbi r??sz??ben ?g??rtem, ebben a r??szben a kender alap?? t??gl??t hasonl?tom ??ssze a t??bbi ??p?t??anyaggal els??sorban h??technikai szempontb??l.
Mivel leveg??vel t??rt??nik a sz??r?t??sa a gy??rt??s alacsony energiaig??nye mellett fontos el??ny, hogy ez a k?m??letes technol??gia lehet??v?? teszi a kedvez?? bio-klimatikus tulajdons??gok meg??rz??s??t is. Eszerint rendk?v??l hat??kony h??m??rs??klet ??s p??ratartalom szab??lyoz?? funkci??t t??lt be. Ezen k?v??l relat?ve kisebb falvastags??g mellett is j?? hangszigetel?? anyag.
Cimkék: term??szetes, T??z??pek
Er??m??i pernye, mint ??rt??kes nyersanyag
2010. 10. 13. 11:43
Kivonat Dr. Mucsi G??bor egyetemi adjunktus (Miskolci Egyetem, Nyersanyagel??k??sz?t??si ??s K??rnyezeti Elj??r??stechnikai Int??zet) cikk??b??l, amely a Hullad??ksors c?m?? foly??irat 2010. okt??beri sz??m??ban jelent meg ?? a teljes cikk ott olvashat??.

Az els??dleges nyersanyagok mennyis??g??nek folyamatos cs??kken??se ??s azok ??r??nak emelked??se vil??gszerte arra ??szt??nzi a szakembereket, hogy a nagy t??megben rendelkez??sre ??ll?? m??sodlagos nyersanyagforr??sokat kutass??k. Ilyenek p??ld??ul a sz??nt??zel??s?? er??m??vekben keletkez?? sz??ll??pernye ??s salak vagy a koh??szatb??l sz??rmaz?? koh??salak, amelyek j?? fizikai ??s k??miai tulajdons??gaiknak k??sz??nhet??en kiv??l??an alkalmasak az ??p?t??ipari hasznos?t??sra.
Magyarorsz??g pernyetermel??se 3,5 milli??, Eur??p???? 60 milli??, m?g K?n???? 200 milli?? tonna ??vente.
Cimkék: m??sodnyersanyagok, Kutat??k, pernye
A hullad??k, mint energiahordoz??
2010. 09. 17. 13:04
Mi, magyarok tiltakozunk m??g a szomsz??d orsz??gokban kezdem??nyezett szem??t??get?? m??vek ??p?t??se ellen is. A n??metek viszont a nagyv??rosaik (N??rnberg pl)kell??s k??zep??n is j??l megvannak mellette.
Hogy mi a titok? A v??lasz r??szben a m??sz szerep??ben rejlik ezen a ter??leten. Az ilyen ??get??k t??bbs??g??ben ugyanis ??ppen m??sszel vagy a m??sz ??s egy??b ??sv??nyi anyagok kever??k??vel tiszt?tj??k ??ri??si hat??konys??ggal a keletkezett f??stg??zokat.

Cimkék: F??stg??ztiszt?t??s, F??stg??z
Biog??z??zem - Szarvas
2010. 09. 03. 12:09
/Kivonat M??t?? Kl??ra ?? f??szerkeszt?? Biog??z??zem c?m?? cikk??b??l Magyar ??p?t??stechnika 2010/7-8 sz??m/

J??lius k??zep??n elhelyezt??k haz??nk legkorszer??bb ??s legnagyobb biog??z??zem??nek alapk??v??t Szarvason, amelynek villamos teljes?tm??nye 4,2 MW lesz.
N??metorsz??gban 25.000 sz??ler??m??, 5500 biog??z??zem m??k??dik, mely k??zel 300 ezer f?? munkaer??t foglalkoztat. Haz??nkban 10 mez??gazdas??gi biog??z-kiser??m?? m??k??dik, 5 ??ll indul??s el??tt, tov??bbi 20 pedig ??p??l.
??rdekes adat: 200 biog??z??zem a Paksi Atomer??m?? teljes?tm??ny??nek 50%-??t biztos?thatja.
Cimkék: iszapkezel??s, biog??z
Az aszfalt hidegreped??se
2010. 08. 27. 17:12
A hideg okozta reped??sek bek??vetkez??se akkor v??rhat??, ha az aszfaltburkolat tart??s hidegnek van kit??ve.M??rpedig a mi ??ghajlatunkon a t??li h??napokban ez el??fordul. A m??szhidr??t haszn??lata az aszfaltkever??kben seg?t a hideg okozta reped??sek kik??sz??b??l??s??ben.N??zz??k meg r??szletesebben az ezt vizsg??l?? kutat??sok eredm??nyeinek grafikonos ??sszes?t??s??t.
Cimkék: Aszfaltk??sz?t??s, aszfalt
??p?tkez??s term??szetes ??p?t??anyagokkal 2
2010. 08. 12. 12:10
Kor??bbi cikk??nkben m??r esett n??h??ny sz?? arr??l a kezdem??nyez??sr??l, amely a term??szetes ??p?t??anyagok haszn??lat??t, ezen bel??l is a kender??t c??lozza meg.
Felsoroltuk, mi??rt ??ppen a kender mer??lt fel lehets??ges alapanyagk??nt, de az ??p?t??ipari haszn??lati tulajdons??gait m??g nem eml?tett??k.
??p?t??anyagk??nt haszn??lva:
- j?? h??szigetel?? k??pess??get ny??jt
- kiv??l?? hangszigetel??
- b??r meglep??, de j?? a t??z??ll??s??ga. A sz??raz kender?? ugyan nem, de vakolat ??s t??gla form??j??ban meszes habarccsal teljesen bevont rostokr??l van sz??, ami m??r abszol??t v??dett?? teszi a t??zzel szemben.
A vil??g t??bb pontj??n indultak el kezdem??nyez??sek egym??st??l f??ggetlen??l els??sorban fel??j?t??sok kapcs??n, ezeket pr??b??lja ??sszefogni Stewe Allin, aki ennek a m??dszernek az ?r szak??rt??je.
Cimkék: vakolat, term??szetes,, Vakolatgy??rt??k, T??z??pek, M??szolt??k, h??szigetel
Lak??spiaci helyzet - 2011-t??l tal??n jobb lesz
2010. 07. 29. 16:03
Kivonat a Bautrend 2010 j??nius-j??liusi sz??m??b??l- a teljes cikk ott olvashat??
Tov??bb cs??kkentek a lak??s??rak 2009-ben - der??l ki az FHB Lak??s??rindex negyed??ves jelent??s??b??l. Ugyancsak rossz h?r, hogy az ??gyletek sz??ma is drasztikusan cs??kkent, t??bb sz??z olyan telep??l??s van, ahol egyetlen ad??sv??tel sem t??rt??nt, ??s vannak olyan megy??k, ahol emiatt nehezen hat??rozhat?? meg az ??rszinvonal.
Cimkék: ??rv??ltoz??sok, Betongy??rt??k, T??z??pek, M??szolt??k, lak??spiac
N??vekv?? f??gg??s a m??sodnyersanyagokt??l
2010. 07. 12. 16:07
L??tsz??lag a hullad??kgazd??lkod??sban csak sz??k csoport ??rintett, de ha alaposan v??giggondoljuk, k??zvetve vagy k??zvetlen??l szinte minden ipari ter??let ??rintett lehet, ??s gyakran ??szrev??tlen??l is hat??ssal van l??tsz??lag teljesen f??ggetlen ter??leteken tev??kenyked?? c??gek mindennapi ??let??re ??s k??lts??geire.
A vil??g hullad??kgazd??lkod??si ipar??ga ??vente 300 milli??rd ?? forgalmat lebonyol?tva m??r ??vi mintegy 4 milli??rd tonna hullad??k kezel??s??r??l gondoskodik. Igaz, az ??rintett c??gek ??s szervezetek ennek a mennyis??gnek m??g mindig csak mintegy 25%-??t hasznos?tj??k, amely mellett a fennmarad?? 75%-ot csup??n ??rtalmatlan?tj??k ?? ?rta a Recycling International.
Cimkék: ac??l, alum?nium, F??mgy??rt??s, ac??lipar, ??r
Val??ban dr??ga a meszes talajstabiliz??ci???
2010. 07. 01. 15:36
Sokat vitatott k??rd??s, hogy a m??ra egyre ink??bb elfogadott meszes stabiliz??ci?? dr??g??nak tekinthet??-e vagy sem a t??bbi megold??ssal ??sszevetve.
A meszes stabiliz??ci?? magyarorsz??gi meghonos?t??s??n r??g??ta f??radoz?? ??tt??r??r??je a Nyugat-magyarorsz??gi Egyetem Erd??felt??r??si ??s V?zgazd??lkod??si Int??zeti Tansz??ke.
Ez a lelkes kutat??csoport 2009-ben k??sz?tett egy tanulm??nyt az erd??szeti utak meszes stabiliz??ci??j??r??l, amelyben szerepel egy konkr??t m??retez??si p??lda a meszes stabiliz??ci?? ??s a z??zottk?? burkolat k??lts??geinek ??sszehasonl?t??s??ra.(A tanulm??ny c?me: A meszes talajstabiliz??ci??val szerzett tapasztalatok erd??szeti utakon, k??sz?t??i:Dr.Kosztka Mikl??s, Dr.P??terfalvi J??zsef, Dr.Mark?? Gergely, Primusz P??ter, Makkai Zolt??nn??, Bal??zs L??szl??)
Ezt a m??retez??si p??ld??t h?vom seg?ts??g??l a t??ma megvitat??s??ra:
Cimkék: talajstabiliz??ci??, ?talap k??sz?t??s, k??lts??g
M??szvakolat - a sokoldal?? kl?maszab??lyoz??
2010. 06. 22. 15:59
Koltay Katalin szak??rt?? ??s term??ktan??csad?? cikke a Bautrend 2010 m??rcius-??prilisi sz??m??b??l

Mikroszk??p alatt a toj??sh??j olyan b??mulatosan t??k??letes, amit a mai napig nem tudott lem??solni a modern technika. A toj??sh??j jelent??s r??szbe n m??szb??l ??ll, ez olyan kl?maszab??lyoz?? burok, amely egy??ttal mechanikai v??delem is, az embri?? fejl??d??s??nek a helye, ??s nem utols??sorban t??pl??l is. A toj??sh??j egyszerre szab??lyozza a g??z- ??s p??racser??t.
A zseni??lis toj??sh??jhoz hasonl?? tulajdons??g??ak a m??szalap?? ??p?t??anyagok.
A m??sz a lak??helyis??gekben hozz??j??rul az eg??szs??ges lak??kl?m??hoz. A meszes kl?mavakolatok egy sor pozit?v tulajdons??ggal b?rnak, ugyan??gy, mint a toj??sh??j:
Cimkék: term??szetes, vakolat, Vakolatgy??rt??k, T??z??pek, M??szolt??k
Az Euroconstruct 2011-ben ??l??nk??l??st j??sol
2010. 06. 16. 14:34
Az Euroconstruct friss adatai szerint az ??p?t??ipar t??l van a visszaes??s nehez??n, de ??l??nk??l??s csak 2011-ben v??rhat??. A legjelent??sebb m??rt??k?? n??veked??st K??z??p-Kelet Eur??p??ban ??s az ??szaki r??gi??ban prognosztiz??lj??k.
Az eur??pai ??p?t??ipari kibocs??t??s cs??kken??s??t 2010-ben 2,2%-osra v??rj??k, a 2009-es 8,4%-os visszaes??s ut??n. Az ??l??nk??l??s 2011-ig v??rat mag??ra, a n??veked??s m??rt??ke pedig aligha t??r vissza a recesszi?? el??tti m??rt??kre 2012 el??tt.
Cimkék: Betongy??rt??k, Vakolatgy??rt??k, T??z??pek, M??szolt??k, Nagykeresked??k, ??p?t??ipar
Szennyv?ziszapok ??s biog??z fermentlevek hasznos?t??sa
2010. 05. 26. 16:56
Fiknern?? Sulcz ?gnes - szak??rt?? ?? cikk??b??l kivonat a Hullad??ksors XI ??vfolyam??nak 2010 m??jusi sz??m??b??l.

A szennyv?ztiszt?t??kban ??s biog??z??zemekben keletkez?? iszapok hasznos?t??s??ra a jelenlegi tapasztalatok alapj??n a mez??gazdas??gi kihelyez??s jelenti a legoptim??lisabb megold??st. A mez??gazdas??gi hasznos?t??s egyszerre szolg??lja az iszapok megfelel?? kezel??s??t, illetve a talajok t??panyag-ut??np??tl??s??t ??s szerkezet??nek jav?t??s??t.
Cimkék: mez??gazdas??g, Iszapkezel??s
??p?tkez??s term??szetes anyagokkal
2010. 05. 18. 16:34
2009 szeptember??ben tartott??k ?rorsz??gban az I. Nemzetk??zi kender??p?t??si szimp??ziumot, amelyen volt szerencs??m hallgat??k??nt r??szt venni. Err??l szeretn??k egy t??bb r??szletre bontott besz??mol??t ny??jtani ezen az oldalon.

A kenderrel val?? ??p?tkez??si kezdem??nyez??s els??k??nt ?rorsz??gb??l ??s Kanad??b??l indult mag??n??p?tkez??sek ??s fel??j?t??sok r??v??n.
Cimkék: T??z??pek, M??szolt??k, term??szetes, ??p?tkez??s
A m??szhidr??t cs??kkenti az oxid??ci?? ??s az ??reged??s hat??sait
2010. 05. 17. 15:43
A legt??bb aszfaltburkolat ??letciklusa folyam??n (termel??s, be??p?t??s, karbantart??s) ki van t??ve az oxid??ci??nak ??s az ??reged??s hat??sainak. A k??t??anyagban lej??tsz??d?? fikai-k??miai folyamatok felel??sek az anyag fokozatos t??r??kenyebb?? v??l??s????rt. K??l??n??sen a bitumen pol??ros molekul??inak k??rnyezettel val?? oxid??ci??s reakci??ja vezet a burkolat t??nkremenetel??hez.
Cimkék: oxid??ci??, aszfalt, ??reged??s, Aszfaltk??sz?t??s
A m??szk??liszt cs??kkenti a beton zsugorod??s??t
2010. 05. 10. 13:00
T??rfogati v??ltoz??sok rendszeresen el??fordulnak, amikor a megk??t??tt cementp??p ki van t??ve v?zfelv??telnek vagy sz??rad??snak.
Ennek az oka a v?z ki ??s bediffund??l??sa a kalcium-szilik??t-hidr??t r??tegek k??z??tt vagy a szil??rd alkot??r??szeszeken megjelen?? v?z okozta fel??leti fesz??lts??g.
Cimkék: ??p?t??ipar, Betongy??rt??k, zsugorod??s
Mit jelent Eur??pa sz??m??ra a sz??n?
2010. 05. 04. 13:40
A sz??n cs??kkenti az EU 27 energiaimportt??l val?? f??gg??s??t ez??rt els??sorban biztons??got jelent.
Cimkék: sz??n, energia, f??gg??s??g, k??rnyezetv??delem, Ipari v?zkezel??s, F??stg??ztiszt?t??s, F??mgy??rt??s, ac??lipar, Aszfaltk??sz?t??s


Adatvédelmi nyilatkozat