Bejelentkezés ::
Email cím:
Jelszó:

[ regisztráció ]


Partnereink ::


Hulladékégetés kontra MBH (Mechanikai- Biológiai Hulladékkezelő)
2011. 04. 01. 09:41
Kivonat a Zöld Ipar Magazin 2011, márciusi számából. Szerző: Németh I. Gergely
A fejlett hulladékkezelési infrastruktúrával rendelkező országokban a települési szilárd hulladék vegyesen gyűjtött részének kezelése területén egyre élesebb a verseny a hulladéktüzelésű erőművek és a mechanikai-biológiai előkezelést alkalmazó létesítmények között a hulladékért, amit legjobban a német hulladékpiaci árak alakulásán keresztül lehet nyomon követni.

Kevés ország rendelkezik olyan fejlett hulladékkezelő infrastruktúrával, mint Németország, amely – egyebek mellett – a települési szilárd hulladék kezelése terén példát mutat arra, mely megoldások és technológiák milyen környezetvédelmi eredménnyel és hatékonysággal alkalmazhatók a gyakorlatban. Különösen érdekes ez a települési szilárd hulladék vegyesen gyűjtött részénél. Ennek a frakciónak a nagy része Magyarországon ma még hulladéklerakóba kerül.

Németországban mintegy 70 hulladéktüzelésű erőmű működik, amelyek mellett számos olyan MBH létesítmény is üzemel, amelyek az átvett vegyes kommunális hulladékot -  annak biológiai stabilitását s megfelelő méretőre történő aprítását követően -  másodlagos tüzelőanyagként erőműveknek vagy cementgyáraknak értékesítik.
A kétféle technológia alkalmazói között az utóbbi években gyakorlatilag verseny alakult ki a hulladékért, főleg a hulladékképződést is visszavető gazdasági válság időszakában, mivel az elkészült létesítmények csak megfelelő kihasználtság mellett üzemeltethetőek gazdaságosan.
2010-ben a német gazdasági növekedés újraindult, így a létesítmények többsége jó kihasználtsággal üzemelt, ami alapot adhat, ami alapot adhat a hulladék-átvételi díjak összehasonlítására.
(A díjakat a táblázat  tartományonként mutatja)
Az árak tavaly már emelkedtek, ám a hulladékégetőknél az ipari és kereskedelmi hulladékra vonatkozó azonnali piac díjai így is szinte mindenütt 100 €/Tonna alatt voltak. Ehhez képest az MBH létesítmények díjtételei a korábbi évekhez képest viszonylag magasak maradtak.
Ennek következtében a hulladéktüzelésű erőművek versenyképessége összességében javult az MBH telepekkel szemben.
A hulladékpiac tehát a hulladéktüzelésű erőművek irányába látszik elmozdulni. Azonban a szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy a települési szilárd hulladék égetéssel történő energetikai hasznosítására szolgáló létesítményt csak a nagyvárosi agglomerációkba érdemes telepíteni.
Ellenkező esetben ugyanis nagy méretük miatt a lakosság, illetve a hulladékképződés koncentráltságának hiányában a szállítási költségek fajlagosan még inkább megnövekednének, amely lehetetlenné teszi a rentábilis üzemeltetésüket.
 
Az oldal szerkesztőjének megjegyzése:
Magyarországon egyenlőre efféle összehasonlításra esélyünk sincsen, mivel a hulladék feldolgozás minden formája gyerekcipőben jár még a német gyakorlathoz képest.
Ehhez képest pl Nürnbergben a szemét-égetőmű tőszomszédságában kis hétvégi házak és gyümölcsösök vannak, és szemmel láthatóan jól érzik magukat. Erről azért tudok beszámolni, mert a saját szememmel láttam.
Az effajta égetőkre sokkal szigorúbb határértékek vonatkoznak, mint pl az erőművekre. Ezeket a határértékeket pedig olyan hatóanyag segítségével messzemenőkig sikerül tartani,  amelyek természetes ásványi anyagok és őrölt égetett mész keverékéből állnak. Így sem szag, sem porterhelés nem éri a létesítmény még közvetlen környezetét sem.


Cimkék: füstgáztisztításHozzászóláshoz be kell jelentkezni!
Adatvédelmi nyilatkozat